icon Neurokirurgia

Neurokirurgisten kohteiden CyberKnife -hoito

Kallonsisäiseen CyberKnife -tarkkuussädehoitoon soveltuvat keskushermoston tarkkarajaiset kohteet. Kaikkiin kohteisiin on tarjolla myös mikroneurokirurginen hoito ja hoitosuositus on tapauskohtainen. Pieniin, alle 30 mm kohteisiin voidaan antaa kertahoito ja suurempiin kohteisiin fraktioitu eli ositettu hoito. Kasvainten odotettavissa oleva vaste on pieneneminen tai kasvun pysähtyminen. Verisuoniepämuodostumissa pyritään täyteen tukkiutumiseen.

Kallonsisäisiä hoitokohteita

  • meningeooma, schwannooma, hypofyysiadenooma, kraniofaryngiooma, hemangioblastooma, pilosyyttinen astrosytooma, jne.
  • syövän etäpesäkkeet, ependymooma, kordooma, jne.
  • aivojen arteriovenöösi malformaatio (AVM) eli verisuoniepämuodostuma
  • duraalinen arteriovenöösi fisteli (DAVF) eli oikovirtaus
  • trigeminusneuralgia eli kolmoishermosärky

Kallonsisäisten kohteiden hoidoista keskustelemme KYSin moniammatillisissa hoitoryhmissä: neuro-onkologiaryhmä, pons-ryhmä, kipuryhmä jne.

Neurokeskuksen internetsivut

Konsultaatiot ja lähetteet hoitoon

KYS Neurokeskus
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100, 70029 KYS

Mikael von und zu Fraunberg
dosentti apulaisylilääkäri
KYS Neurokirurgia
p. 044 717 2320

Juha E Jääskeläinen
professori ylilääkäri
KYS Neurokirurgia
p. 044 717 4660